Berendsen Bouwtechniek

Aanbouw en verbouw woning in Ellecom

De Bestaande situatie

Na het slopen van de oude aanbouwen kan de fundering gestort worden

Fundering voor ca 60m2 nieuwbouw

Hierna kan de fundering opgetrokken worden en kan de riolering aangebracht wordenDe Vloerbalken, isolatie en randbekisting zijn aangebracht


Na het storten van de vloer kunnen de profielen voor het metselwerk gesteld worden


Ook in de bestande woning wordt de indeling grondig herzien


De kozijnen zijn gesteld en de binnenmuren worden opgetrokken


Hierna volgt de isolatie en het schoonmetsel-werk aan de buitenzijde


De uitbreiding van de woonkamer begint langzaam vorm te krijgen


De metselaars brengen de raamdorpels aan


Na het metselwerk kan de balklaag aangebracht worden


Het dak is gereed en afgetimmerd en kan voorzien worden van dakbedekking


Het begint er al aardig op te lijken


Het eindresultaat